top-banner2

Về ADDA

ADDAlà một tổ chức phi chính phủ Đan Mạch được thành lập vào tháng 3 năm 1994 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông thôn thông qua việc tập huấn kiến thức về nông nghiệp tại Việt Nam và Cam-pu-chia. Kể từ năm 2009, ADDA mở rộng hoạt động tại Tanzania.

ADDA là tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các thành viên đến từ những cơ quan ban ngành khác nhau trong cộng đồng người Đan Mạch, từ các viện đào tạo và tư vấn, các hiệp hội, các công ty tư nhân nông-công nghiệp và các cá nhân quan tâm đến hoạt động phát triển nông nghiệp.


ADDA đã bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam kể từ tháng 03 năm 1999, đã thực hiện 12 dự án hiện nay có 1 dự án đang cộng tác với các đối tác địa phương . Mục tiêu của ADDA là hỗ trợ nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế tại các khu vực dân cư nghèo ở  nông thôn. Tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh phía Bắc. Hiện tại, Văn phòng đại diện ADDA tại Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội với 02 cán bộ.


ADDA mong muốn đạt được mục tiêu chủ yếu này bằng cách thiết lập các mối liên hệ và hợp tác lâu dài với các tổ chức phi chính phủ địa phương. Năng lực chuyên môn của ADDA bao gồm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, nghiên cứu, thực hành nông nghiệp ứng dụng, hành chính và quản lý.

Xin xem thêm thông tin về ADDA Đan Mạch tại
www.adda.dk

global-map2