Nhân sự

Nhân sự của ADDA tại Việt Nam gồm các thành viên có đủ trình độ trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế-xã hội, luật và phát triển nông thôn. Tất cả đều giàu kinh nghiệm trong các mặt khác nhau liên quan đến sử dụng tài nguyên thiên nhiên và làm việc với người dân địa phương tại các nước đang phát triển. Chúng tôi đang hợp tác với nhau trong các dự án phát triển do ADDA tổ chức.

 Arafa

Arafa Ayoub Khatib
Trưởng Đại diện văn phòng ADDA tại Việt nam
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 image013 Trần Thị Hòa Lê
Nhân viên hành chính văn phòng ADDA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 image003  

Nguyễn Thị Ánh
Kế toán văn phòng ADDA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 PhiThuong Nguyễn Phi Thường
Trợ lý văn phòng kiêm lái xe
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.