Nhân sự

Nhân sự của ADDA tại Việt Nam gồm các thành viên có đủ trình độ trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế-xã hội, luật và phát triển nông thôn. Tất cả đều giàu kinh nghiệm trong các mặt khác nhau liên quan đến sử dụng tài nguyên thiên nhiên và làm việc với người dân địa phương tại các nước đang phát triển. Chúng tôi đang hợp tác với nhau trong các dự án phát triển do ADDA tổ chức.

 

Søren Thorndal Jørgensen
Chủ tịch ADDA Đan mạch
Trưởng Đại diện văn phòng ADDA tại Việt nam 

 
 image013 Trần Thị Hòa Lê
Trợ lý Trưởng đại diện văn phòng ADDA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 PhiThuong Nguyễn Phi Thường
Trợ lý văn phòng kiêm lái xe
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.