Liên hệ

Văn phòng ADDA tại Việt Nam (Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á)
Địa chỉ:
P402, Nhà B2, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 3762 3533  
Fax: +84 24 3762 3534      
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

...