Nông dân Lai Châu nâng cao kỹ năng truyền thông để tiếp cận thị trường

“Tại sao nông dân cũng phải làm truyền thông? – các đại diện của hai bản Nà Cà (xã Bình Lư, huyện Tam Đường) và bản Hợp 1 (xã Bản


Nâng cao sinh kế cho nông dân quy mô nhỏ

Nâng cao sinh kế cho nông dân quy mô nhỏDự án “Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam” – ESUP sẽ triển khai


Thỏa thuận hợp tác giữa VOAA và ADDA Đan Mạch

Thỏa thuận hợp tác giữa VOAA và ADDA Đan MạchViệc hợp tác giữa VOAA với ADDA Đan Mạch và các PGS địa phương sẽ giúp nông dân quy mô nhỏ đẩy mạnh phát triển, nâng cao hiệu quả sinh


Học hỏi lẫn nhau để làm nông nghiệp thân thiện với môi trường

Học hỏi lẫn nhau để làm nông nghiệp thân thiện với môi trường  03/03/2022    Hoạt động - Dự án,Tin tức
Trong 10 ngày cuối tháng 02/2022, nông dân tiên phong tại Lai Châu đã tham quan các mô hình nông nghiệp


Một buổi cấy lúa theo phương pháp cải tiến SRI của nông dân

  Từ năm 2019, trong khuôn khổ dự án VOF, PanNature cùng các đối tác đã xây dựng các Làng nông nghiệp ứng phó (NNƯP) BĐKH tại 6 địa bàn