Đối tác

Quan hệ đối tác là cơ sở thành lập của bất kỳ dự án của ADDA. Cùng với việc hợp tác với các tổ chức PCP địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng và thiết lập quan hệ với chính phủ địa phương và các cơ quan ban ngành, ADDA đảm bảo rằng sự hiểu biết bối cảnh địa phương là nền tảng của mọi dự án.

ADDA hỗ trợ các đối tác PCP địa phương trong việc tiếp nhận các kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực theo thiết kế dự án, quản lý hành chính dự án và quan trọng nhất là hỗ trợ họ trong việc thúc đẩy sự phát triển trong xã hội dân sự địa phương. Cùng với các đối tác PCP địa phương, ADDA hợp tác với các bộ ngành ở cấp chính quyền địa phương để thực hiện các dự án và vận động thay đổi chính sách vì cộng đồng người nghèo”

Đối tác:

Công việc của chúng tôi không thể thiếu được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các cá nhân, tập đoàn, các quỹ, các chính phủ, các viện nghiên cứu và các nhóm cộng đồng.