Tập huấn: Mô hình làng nông nghiệp thích ứng BĐKH

Tập huấn: Mô hình làng nông nghiệp thích ứng BĐKH Từ ngày 29 – 31/10 tại Vân Hồ, Sơn La, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổ chức Phát triển Nông nghiệp châu Á


Khảo sát đánh giá chuỗi nông sản tỉnh Sơn La

Khảo sát đánh giá chuỗi nông sản tỉnh Sơn LaThực hiện hoạt động kế hoạch quý 4 dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối


Hưởng ứng ngày nông nghiệp hữu cơ Châu Á

Ngày 16/9/2017, tại Khách sạn Đông Á Plaza (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái


Hội nghị tổng kết khóa đào tạo nông dân sản xuất rau hữu cơ (FFS) dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị nông sản hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam” (MOAP

Hội nghị tổng kết khóa đào tạo nông dân sản xuất rau hữu cơ (FFS) dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị nông sản hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam” (MOAPNgày 30/11/2016, Hội nghị tổng kết khóa đào tạo nông dân sản xuất rau hữu cơ (FFS) dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị nông sản


Cả nước có 43.000ha diện tích canh tác hữu cơ

KTNT – Theo đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và được sự phối hợp, đồng tình của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 31/10/2011, Bộ trưởng


Lễ tổng kết khóa đào tạo giảng viên (TOT) về nông nghiệp hữu cơ

Lễ tổng kết khóa đào tạo giảng viên (TOT) về nông nghiệp hữu cơLỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN (TOT) VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Sau một tháng diễn ra khóa học; sáng ngày 18/3/2017, tại Hội trường lớn, Trường Cao