Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại huyện Tam Đường

Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại huyện Tam Đường  Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 27/10/2021 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện


Hội Nông dân Sơn La: Bồi dưỡng kiến thức cho hội viên sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP

Hôm nay 2/12, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp theo chuẩn GAP


NEWS & VIEWS (No. 42 · November 2021)

NEWS & VIEWS (No. 42 · November 2021)Ongoing ADDA projects ADDA continuously seeking funding for new projects - especially from Danida, Danish CISU, the EU and other public donors. Furthermore, we have increased our efforts to get private


Chairman of Lai Chau Provincial People’s Committee attended the field day on the improved model of replicating 30ha of special local sticky rice cultivation in Ban Lang commune, Phong Tho District

Chairman of Lai Chau Provincial People’s Committee attended the field day on the improved model of replicating 30ha of special local sticky rice cultivation in Ban Lang commune, Phong Tho DistrictIn the morning of October 27th, Mr. Tran Tien Dung, Chairman of Lai Chau PPC attended the field day on the model of replicating 30ha of improved rice farming (SRI)


Training on Bussiness plan and Marketing Module 2 in Son La City

Training on Bussiness plan and Marketing Module 2 in Son La CityIn the morning of January 1st, 2021, PMU of Son La Farmer Union coordinated with ADDA organized a training course on business plan and marketing (module 2) for FRGs’ members


Training on business plan and marketing for FRG (Module 2-Putaleng, Tam Duong 19-20/12/2020)

Training on business plan and marketing for FRG  (Module 2-Putaleng, Tam Duong 19-20/12/2020)In the morning of December 19th, 2020, Lai Chau Provincial Farmer Union coordinated with ADDA organized a training course on business plan and marketing (module 2) for FRGs’ members and