Nông dân Lai Châu nâng cao kỹ năng truyền thông để tiếp cận thị trường

“Tại sao nông dân cũng phải làm truyền thông? – các đại diện của hai bản Nà Cà (xã Bình Lư, huyện Tam Đường) và bản Hợp 1 (xã Bản


Nâng cao sinh kế cho nông dân quy mô nhỏ

Nâng cao sinh kế cho nông dân quy mô nhỏDự án “Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam” – ESUP sẽ triển khai


Thỏa thuận hợp tác giữa VOAA và ADDA Đan Mạch

Thỏa thuận hợp tác giữa VOAA và ADDA Đan MạchViệc hợp tác giữa VOAA với ADDA Đan Mạch và các PGS địa phương sẽ giúp nông dân quy mô nhỏ đẩy mạnh phát triển, nâng cao hiệu quả sinh


Vietnam Farmers’ Union – Danish Agriculture and Food Council: Ready for cooperation and share

Vietnam Farmers’ Union – Danish Agriculture and Food Council: Ready for cooperation and share
(VNFU Portal) – Above is the wish of both the leader of VNFU and leader of Danish Agriculture and Food Council at the meeting session between the parties held on May


The final workshop of the project “Strengthening the Framework for Production and Marketing of Organic Agricultural Products in Northern Vietnam (MOAP)

The final workshop of the project “Strengthening the Framework for Production and Marketing of Organic Agricultural Products in Northern Vietnam (MOAP)Today, June 14, 2019 Vietnam Organic Agriculture Association (VOAA) in collaboration with ADDA in Vietnam organizes the final workshop of the Strengthening the Framework for Production and Marketing of Organic