Thăm nhóm nông dân tại tỉnh Lai Châu

Thăm nhóm nông dân tại tỉnh Lai ChâuNhân một chuyến khảo sát tình hình kinh tế, xã hội của cộng đồng dân tộc thiểu số viết đề xuất dự án mới tại tỉnh Lai Châu, nhóm cán


Câu chuyện về một cây cầu

Câu chuyện về một cây cầuHuyện Phong Thổ nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất Việt Nam. Chỉ điều này thôi cũng giúp chúng ta hình dung được cuộc sống vất vả của người


Cấp mới giấy phép hoạt động của Văn phòng Đại diện ADDA tại Việt Nam

Cấp mới giấy phép hoạt động của Văn phòng Đại diện ADDA tại Việt NamNgày 01 tháng 10 năm 2013, ADDA đã nhận được gia hạn Giấy Đăng ký Văn phòng Đại diện tại Việt Nam (Giấy phép hoạt động) với mục tiêu thực


Hội nghị quốc tế về PGS tại Việt Nam

Hội nghị quốc tế về PGS tại Việt NamNgày 25 và 26 tháng 9 năm 2013, tại hội trường Trung ương Hội ND Việt Nam, Hội nghị Quốc tế "Thúc Đẩy phát triển PGS tại Việt Nam" đã