Ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam”

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam” giữa Hội Luật gia Việt Nam và Tổ chức Phát triển nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA).
IMG 9315

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dự án

Tham dự buổi lễ có ông: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế Hội Luật gia Việt Nam; Bà Arafa Ayoub Khatib, Trưởng đại diện Tổ chức Phát triển nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA) tại Hà Nội và đại diện lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, các trung tâm tư vấn pháp luật, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.
IMG 9305Ông Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc Lễ ký kết

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đề ra từ cuối những năm 1990 nhằm hỗ trợ đồng bào nghèo, các đối tượng chính sách và một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương được tiếp cận với thông tin và dịch vụ pháp lý miễn phí. Chính sách này của Đảng và Nhà nước phù hợp với những định hướng của Liên hợp quốc về thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ và phát triển quyền con người nên được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và tích cực ủng hộ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia Việt Nam được cụ thể tại Chỉ thị số 56/CT-TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, trong đó xác định Hội Luật gia Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách, phấn đấu để Hội trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác này; đồng thời, trong chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, Hội Luật gia Việt Nam hiện cũng được giao chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trong những năm gần đây, với sự trung gian của Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA), Hội Luật gia Việt Nam đã tiếp nhận và thực hiện thành công Dự án “Tư vấn pháp luật cho người dân nông thôn” giai đoạn 1 triển khai từ năm 2008 - 2010 tại 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, và giai đoạn 2 triển khai từ năm 2011 -  2014 tại 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình do Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch viện trợ thông qua Tổ chức Phát triển nông nghiệp Đan Mạch khu vực châu Á.

Ngay sau khi kết thúc giai đoạn hai của dự án nói trên, Hội Luật gia Việt Nam và Tổ chức Phát triển nông nghiệp Đan Mạch khu vực châu Á đã đạt được thỏa thuận triển khai Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam” của Quỹ xã hội dân sự (CISU – Đan Mạch) tài trợ.  Dự án triển khai tại 3 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, thực hiện trong 3 năm từ tháng 08/2015 đến tháng 07/2018. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực pháp luật nhằm hướng tới bảo đảm công bằng về quyền và lợi ích hợp pháp trong việc ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh giữa người dân vùng dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội Luật gia Việt Nam đã ủy quyền cho Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng phối hợp với các Tỉnh hội luật gia và Trung tâm tư vấn pháp luật ba tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La tổ chức thực hiện dự án với sự tư vấn, giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia từ phía ADDA.

Bà Arafa Ayoub Khatib cho rằng, Việt Nam là đất nước đang trên đà phát triển và thực tế vẫn cần có sự giúp đỡ, tài trợ, hỗ trợ cho người dân ở nhiều nơi. Do vậy, Hội Luật gia Việt Nam và tổ chức ADDA sẽ tiếp tục thực hiện dự án tư vấn pháp luật này cũng như những dự án tư vấn pháp luật đã thực hiện hiệu quả ở giai đoạn 1 và 2 nhằm thuyết phục những nhà tài trợ khác hỗ trợ cho đồng bào nông thôn ở Việt Nam và hy vọng Hội Luật gia Việt Nam và tổ chức ADDA sẽ tiếp tục bảo đảm mục tiêu của dự án cũng như bảo đảm quyền và lợi ích của người dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La và Lai Châu trong dự án này được cải thiện.

IMG 9312Ông Triệu Viết Hanh Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu ý kiến tai Lễ ký kết, ông Triệu Viết Hanh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai cho biết: trung bình mỗi tỉnh có hơn 20 dân tộc thiểu số, kiến thức về luật pháp rất thiếu, nay được sự quan tâm của Trung ương Hội và tổ chức ADDA triển khai dự án trên địa bàn, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để tổ chức, tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho bà con để dự án được thực hiện hiệu quả nhất./.