Hội thảo - Thực trạng về nông nghiệp hữu cơ và giải pháp trọng tâm của dự án ‘Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phía Bắc Việt Nam – MOAP’

Ngày mùng 6 tháng 6 năm 2016, Văn phòng ADDA tại Việt Nam phối hợp với Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn đối tác tại Hà Nội. Mục tiêu của hội thảo là làm thế nào để mở rộng địa bàn sản xuất và mở rộng ngành hàng nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Tham gia hội thảo có đại diện của nhóm nông dân sản xuất hữu cơ, các trang trại tại Lương Sơn và Sóc Sơn; Đại diện Bộ Nông Nghiệp và PTNT, chính quyền địa Phương, Hiệp hộ bảo vệ người tiêu dùng, các Viện nghiên cứu Nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, các doanh nghiệp và cửa hàng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ tại Hà nội. Tại hội thảo các bên tập trung thảo luận hai vấn đề chính là hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm và cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh các đại biểu cũng tham gia góp ý xây dựng cơ cấu tổ chức của Hiệp hội để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững.

 

 Bà Arafa, Trưởng đại diện ADDA tại Việt Nam