Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Hội Luật Gia Việt Nam phối hợp với Hội Luật Gia tỉnh Lai Châu đã tổ chức lớp tập huấn cho các tư vấn viên và cán bộ hội luật gia về cập nhật thông tin pháp luật doanh nghiệp và lao động. Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày từ ngày 11 đến 12 tháng 1 năm 2016 với tổng số 29 tập huấn viên đến từ 3 tỉnh Sơn La, Lào Cai và Lai Châu và các cán bộ Hội luật gia Việt Nam. Ngoài ra, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Hoàn và ông Lê Minh Tâm Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cũng đã đến dự.

Với mục tiêu cập nhật thông tin pháp luật mới nhất cho các học viên, thạc sỹ Phạm Quý Đạt - Giảng viên trường Đại Học Luật đã khái quát điểm mới nhất của luật đầu tư 2014 về hợp đồng hợp tác và Luật Doanh Nghiệp 2014 (đã có hiệu lực từ 01/07/2015); giới thiệu những điểm mới của Bộ Luật Dân sự 2015 (sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017) về hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Những quy định về hợp đồng lao động và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016. Đây là những bộ luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến những hoạt động của dự án. Nhân dịp này, Ban quản lý dự án mà đại diện là bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc dự án cùng với bà Đặng Thu Viện, Giám đốc Trung tâm TVPL cho người nghèo và phát triển cộng đồng, bà Ngô Thúy Nhị, Quản đốc dự án cũng như Chủ tịch HLG 3 tỉnh dự án và Giám đốc các trung tâm TVPL địa phương cũng đã cùng nhau họp bàn thống nhất kế hoạch năm 2016, quy định trách nhiệm đối với Giám đốc dự án tại tỉnh và một số yêu cầu đối với các tư vấn viên thực hiện dự án.