Hội nghị tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ cho nhóm nông dân

Sáng ngày 10/9/2020, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với ADDA, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ cho các thúc đẩy viên, thành viên nhóm nông dân thích ứng với BĐKH. Tham dự Hội nghị tập huấn có 15 học viên là đại diện BQL dự án VOF, thúc đẩy viên và thành viên 02 nhóm nông dân thích ứng của dự án.

Các học viên đang thảo luận về thực hành nhóm về viết đề xuất xin các tài trợ nhỏ

Trong hai ngày các học viên sẽ được hướng dẫn thực hiện các kỹ năng: viết đề xuất dự án, nộp và xin các tài trợ nhỏ; hướng dẫn các thủ tục trong việc nhận vốn tài trợ và thanh toán vốn trong Dự án VOF; nâng cao kỹ năng quản lý vốn cho các nhóm nông dân thích ứng.

Tại lớp tập huấn, các học viên được ông Mùa A Trừ - Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh Lai Châu - Giám đốc BQL dự án VOF đã khuyến khích các học viên mạnh dạn đưa ra các ý tưởng mang lại lợi ích cho nhóm và cộng đồng; biến ý tưởng thành hành động thông qua việc tích cực chủ động tìm kiếm và kêu gọi tài trợ từ các quỹ, nguồn khác nhau, cũng như thực hành quản lý công việc và tài sản chung của nhóm sau khi nhận được tài trợ.

Hội nghị tập huấn đã giúp các học viên là đại diện BQL dự án VOF nắm được các kiến thức cơ bản về viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ để áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu dự án đã đề ra.