Tập huấn kỹ năng cho nhóm nông dân thích ứng biến đổi khí hậu

Sáng ngày 17/9, Ban quản lý dự án VOF Hội Nông dân tỉnh phối hợp với ADDA và Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ cho các thúc đẩy viên, thành viên nhóm nông dân thích ứng với BĐKH trong vùng dự án đến từ các huyện như: Vân Hồ, Mai Sơn, Thuận Châu và Yên Châu.

Khóa tập huấn với mục tiêu hướng đến việc hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh hoạt động xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh thì dự án còn có các khoản tài trợ nhỏ cho các thành viên và các tổ, nhóm nông dân thích ứng, với mong muốn các khỏan tài trợ nhỏ này khuyến khích các nhóm nông dân mạnh dạn đưa ra ý tưởng mang lại lợi ích cho nhóm và cộng đồng, biến ý tưởng thành hành động để xây dựng mô hình, bản làng nông nghiệp kiểu mẫu.

Trong hai ngày tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức như:  Xây dựng các ý tưởng đề xuất tài trợ nhỏ trong các nhóm nông dân thích ứng biến đổi khí hậu; tiêu chí đánh giá lựa chọn các đề xuất, xây dựng ý tưởng nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; qui định chung của các khoản tài trợ nhỏ cho các nhóm nông dân; hướng dẫn viết đề xuất. Qui trình giải ngân tài trợ; hướng dẫn quản lý sổ sách, chứng từ tài chính cho các nhóm nông dân thích ứng; chế độ giám sát và báo cáo thực hiện các đề xuất tài trợ.