Hội nghị tổng kết khóa đào tạo nông dân sản xuất rau hữu cơ (FFS) dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị nông sản hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam” (MOAP

Ngày 30/11/2016, Hội nghị tổng kết khóa đào tạo nông dân sản xuất rau hữu cơ (FFS) dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị nông sản hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam” (MOAP) đã diễn ra 

 

Dự hội nghị tổng kết còn có các đại diện đến từ Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Ban quản lý dự án MOAP, tổ chức ADDA,Hội nông dân Việt Nam, Hội nông dân tỉnh Hòa Bình, Hội nông dân huyện Lương Sơn; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Sơn; Ban chấp hành Hội nông dân huyện Lương Sơn; Trưởng phó các ngành đoàn thể huyện Lương Sơn; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hợp Hòa, Cư Yên và Thành Lập. Đặc biệt có sự hiện diện của 188 học viên thuộc 6 lớp học là bà con nông dân của 3 xã Hợp Hòa, Cư Yên và Thành Lập của huyện Lương Sơn.

Xem chi tiết tại:http://vcard.edu.vn/tin-tuc/Lanh-dao-giang-vien-nha-truong-du-hoi-nghi-tong-ket-khoa-dao-taot-rau-huu-co-FFS.