Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ và tổ chức ADDA thăm mô hình rau hưu cơ tại Lương Sơn, Tân Lạc

(HBĐT) - Từ ngày 23 – 24/4, đoàn công tác Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) và tổ chức phát triển nông nghiệp châu Á Đan Mạch (ADDA) đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thăm, tìm hiểu mô hình rau nông nghiệp hữu cơ của Hội nông dân 6 xã gồm 3 xã Thanh Hối, Tử Nê, Mãn Đức (Tân Lạc) và Thành Lập, Cư Yên, Hợp Hòa (Lương Sơn).
 Đoàn công tác đến thăm mô hình trồng rau theo 
phương pháp nông nghiệp hữu cơ tại xã Cư Yên (Lương Sơn)

Đến nay, trên địa bàn 2 huyện Tân Lạc, Lương Sơn đã có khoảng 10 ha trồng rau an toàn theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ, bao gồm các loại rau ăn lá, rau gia vị và củ, quả, tập trung nhiều nhất ở huyện Lương Sơn với 8ha. Tại đây, đoàn công tác đã nắm bắt tình hình sản xuất tại địa bàn làm cơ sở để lựa chọn mỗi huyện 2 xã tiếp nhận và triển khai Dự án “Tăng cường khung sản xuất và thị trường cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phía Bắc Việt Nam”. Đây là dự án của tổ chức phát triển nông ngiệp ADDA và Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thiết kế đã được nhà tài trợ quốc tế phê duyệt kinh phí và địa bàn hoạt động.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2016 – 2018 với kinh phí 500.000 USD. Mục tiêu đầu ra của dự án là xây dựng mô hình nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nông dân tham gia dự án về quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, quản lý hoạt động theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống người dân, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2016 – 2018 với kinh phí 500.000 USD. Mục tiêu đầu ra của dự án là xây dựng mô hình nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nông dân tham gia dự án về quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, quản lý hoạt động theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống người dân, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường.