Con gà gắn kết cộng đồng: Điển hình xây dựng nông thôn mới. Bài viết đăng trên báo taichinhdientu.vn

(eFinance Online) - Nuôi gà theo nhóm không chỉ mang lại  thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho xóm 1, Tân Hương, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mà còn tạo ra sự gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư nơi đây. Bài viết đăng trên báo taichinhdientu.vn