Hội nghị tập huấn kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị cho nhóm nông dân thích ứng (Module 2-Putaleng, Tam Đường 19-20/12/2020)

 Sáng ngày 19/12/2020, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với ADDA tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị (học phần 2) cho các thúc đẩy viên, thành viên nhóm nông dân thích ứng với BĐKH của 2 bản Nà Cà, Tam Đường, Hợp 1, Phong Thổ và bản Phé A, Thuận Châu, Sơn La. 31 thành viên của 3 nhóm đã tham dự Hội nghị tập huấn.

Học phần 2 chỉ có 2 ngày nhưng hai giảng viên của lớp, cô Sơn và thầy Sơn từ Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội đã hướng dẫn các học viên thực hành các kỹ năng: lập kế hoạch tiêu thụ cho sản phẩm, lập bảng tổng chi phí, phục vụ sản xuất kinh doanh, ước tính nguyên vật liệu đầu vào, khấu hao để ước tính doanh thu, tính toán hiệu quả kinh tế và tìm hiểu về hợp tác xã.

Tuy thời gian ngắn nhưng do đã làm quen với phương pháp học và thảo luận từ học phần 1 nên các học viên đã hoàn thành được nhiều bài tập khó hơn và thấy được kết quả tốt của việc tham gia nhóm cũng như doanh thu, lợi nhuận cao nhờ có phương pháp, kỹ thuật phù hợp ứng phó với biến đổi khí hậu mà các hoạt động dự án đã giúp các nhóm thích ứng tại các bản mục tiêu.

Tại lớp tập huấn các học viên cũng chia sẻ mô hình của dự án thực hiện tại nhóm hiệu quả và thành công là hình thức tuyên truyền có sức thuyết phục tốt nhất cho người dân trong bản cũng như vận động chính quyền địa phương ủng hộ việc nhân rộng mô hình. 

Các nhóm thực hành về lập kế hoạch

   

 Nhóm Tam Đường

 Nhóm Thuận Châu 

 Nhóm Phong Thổ