Hội nghị tập huấn kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị cho nhóm nông dân thích ứng (Module 1-Putaleng, Tam Đường 19-21/11/2020)

Sáng ngày 19/11/2020, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với ADDA tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị cho các thúc đẩy viên, thành viên nhóm nông dân thích ứng với BĐKH của 2 bản Nà Cà, Tam Đường, Hợp 1, Phong Thổ và bản Phé A, Thuận Châu, Sơn La. 32 thành viên của 3 nhóm đã tham dự Hội nghị tập huấn.

Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh Lai Châu - Giám đốc BQL dự án VOF đã phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Các học viên đang thảo luận về thực hành nhóm

Hai giảng viên của lớp tập huấn là cựu cán bộ của Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội đã có kinh nghiệm qua các dự án của FAO. Trong ba ngày tập huấn của module 1, các học viên đã được hướng dẫn thực hiện các kỹ năng: lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn và ngắn hạn, lập kế hoạch tài chính chi tiết cho các nguồn vốn tự có và vốn vay đối với tài sản cố định và tài sản lưu động.

Tại lớp tập huấn, các học viên được thực hành nhiều thông qua các bài tập lập bảng kế hoạch về thực tế hoạt động mà nhóm của họ đang thực hiện nên rất hào hứng.

Hội nghị tập huấn đã giúp các học viên nắm được các kiến thức và rút ra được bài học để vận hành và quản lý công việc của nhóm tốt hơn. Hy vọng rằng trong 2 ngày tập huấn của module 2 tiếp theo, các nhóm tiếp tục tham gia đầy đủ góp phần hoàn thành các mục tiêu dự án đã đề ra.

Các nhóm thực hành về lập kế hoạch