Làm việc với Sở Ngoại Vụ tỉnh Nghệ An

Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Văn phòng ADDA đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. Trong buổi làm việc các bên đã thông báo tình hình hoạt động của các bên, chia sẻ các mối quan tâm chung trong hỗ trợ các cộng đồng nghèo tại Nghệ An.

Cụ thể phía ADDA đã giới thiệu các dự án đã và đang được triển khai tại tỉnh trong những năm qua, nhấn mạch đến các lĩnh vực hỗ trợ về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, xây dựng các công trình cộng đồng và tiếp cận thị trường cho các nhóm nông dân tại 3 huyện là Tân Kỳ, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn. Sở Ngoại Vụ tỉnh Nghệ An chia sẻ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 trong đó ưu tiên về phát triển khu vực miền núi, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn theo tiêu chí chương trình Nông thôn mới.

Sau buổi họp hai bên nhất trí tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kịp thời nắm bắt khó khăn và nhu cầu từ các cộng đồng dân tộc nghèo, dân tộc thiểu số để có thể phối hợp xây dựng các đề xuất dự án mới trong những năm tiếp theo.

 So Ngoai vu NA