Dự án FIGNAHB: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 tại tỉnh Nghệ An

Ngày 19/8 văn phòng ADDA phối hợp với HND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 dự án Tăng cường Năng lực các Nhóm nông dân sở thích dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có bà Arafa – phó trưởng đại diện văn phòng ADDA tại Việt Nam và nhóm cán bộ phụ trách dự án. Về phía địa phương có sự tham gia của đại diện HND huyện Quỳ Hợp và Tân kỳ cùng 19 tập huấn viên địa phương và các thành viên BQL dự án tỉnh.

Tại hội thảo các bên đã chia thành 5 nhóm thảo luận về mặt được và chưa được trong 6 tháng đầu năm, các biện pháp, điều chỉnh trong thời gian tới.

Kết thúc thảo luận, các bên thống nhất, trong thời gian tới, dự án cần tập trung hỗ trợ các nhóm nông dân có tiềm năng phát triển thành các mô hình điển hình về tổ hợp tác có khả năng nhân rộng sang các nhóm khác, địa phương khác trong tỉnh.

 

Ông Lê Văn Xuân, cán bộ phụ trách dự án, tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu
và triển khai các hoạt động dự án trong thời gian tới
 
Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày 20/08/2014
Ảnh: Nguyễn Đức Hòa