Dự án FIGNAHB: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 tại tỉnh Hòa Bình

Trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cho các nhóm nông dân sở thích dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với tổ chức ADDA tổ chức hội thảo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 vào ngày 22 tháng 7 năm 2014 vừa qua. Mục tiêu của hội thảo nhằm đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện dự án trong 6 tháng đầu năm 2014 và xây dưng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Tham dự hội thảo có 19 tập huấn viện địa phương, đại diện Hội Nông dân 5 huyện dự án là Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Kỳ Sơn, đại diện Hội Nông Dân tỉnh Hòa Bình và tổ chức ADDA. Sau khi nghe bài trình bày báo cáo tiến độ thực hiện dự án trong 6 tháng đầu năm, các bên liên quan đã tiến hành thảo luận đánh giá các kết quả đã đạt được, phân tích những khó khăn và kiến nghị giải pháp khắc phục.  

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trường Phong – Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Hòa Bình – Giám đốc BQLDA đã nhấn mạnh một số điểm quan trọng như sau: báo cáo sơ kết chưa chỉ ra cũng như đánh giá, phân tích cụ thể các điểm được và chưa được của từng cấp, phân tích nguyên nhân tại sao và biện pháp khắc phục; tiến độ thực hiện dự án còn chậm, đặc biệt hoạt động về xây dựng Công trình cộng đồng và đề nghị các bên cần đẩy nhanh tiến độ; các huyện cần lưu ý lựa chọn ưu tiên hỗ trợ những nhóm có thế mạnh, có cam kết để trở thành những nhân tố điển hình cho các nhóm khác có thể học tập; tăng cường hoạt động cung cấp thông tin vay vốn, đặc biệt là các nguồn vốn từ Hội nông dân (tỉnh và huyện) để người dân có thể vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh;tổ chức những hoạt động hỗ trợ kết nối giữa nhóm nông dân với các doanh nghiệp, tư thương, cửa hàng, siêu thị ở Hòa Bình và Hà Nội.

 

Phiên thảo luận của hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của dự án FIGNAHB

Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày 22/07/2014
Ảnh: Nguyễn Đức Hòa