Dự án FIGNAHB: Hội nghị tổng kết năm 2013 & kế hoạch 2014

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án được tổ chức 6 tháng một lần giữa ADDA và các đối tác để cùng nhau đánh giá tình hình triển khai các hoạt động tại cơ sở nhằm kịp thời rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Theo văn kiện dự án, hàng năm, cứ 6 tháng một lần ADDA và các đối tác tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án. Đây là hoạt động thường niên giúp các bên liên quan cùng nhau đánh giá tình hình triển khai các hoạt động tại cơ sở, nêu ra các điểm mạnh, điểm hạn chế, cơ chế phối hợp nhằm kịp thời rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Trong hai ngày 12 và 19 tháng 3, văn phòng ADDA đã phối hợp với Hội Nông dân 2 tỉnh lần lượt tổ chức hội thảo tại hai tỉnh Nghệ An và Hòa Bình. Tham dự hội nghị có nhóm cán bộ dự án (FIGNAHB), BQLDA, đại diên HND các huyện dự án và tập huấn viên. Đặc biệt, hội nghị tại Nghệ An còn có  sự tham gia của trưởng đại diện tổ chức ADDA tại Việt Nam, ông Harvey Demaine. Các nội dung chính được thảo luận tại hội nghị lần này là làm thế nào thúc đẩy phát triển SX của nhóm nông dân, đặc biệt tăng cường tiếp cận thị trường của các nhóm và xây dựng kế hoạch hợp tác giữa các thành viên.

Hội thảo tổng kết tại Nghệ An

 Kết luận hội nghị, HND hai tỉnh và các bên đều nhất trí, trong thời gian tới, dự án cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ các nhóm về gắn kết thị trường, lập kế hoạch SXKD trong đó tập trung xây dựng hoạt động chung giữa các thành viên nhóm. Ngoài ra các bên đồng ý các họat động tài liệu hóa và truyền thông cần được triển khai sớm hơn theo như kế hoạch ban đầu.

 

FIGNAHB - Hoi nghi Hoa Binh

Thảo luận nhóm tại hội thảo tổng kết Hòa Bình