Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch ADDA

Chủ tịch ADDA, ông Søren Thorndal Jørgensen, đã có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2013. Mục tiêu chính của chuyến thăm này là nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác của ADDA tại Việt Nam và tìm hiểu các hoạt động dự án của ADDA tại cơ sở.

Ngay sau khi đến Hà Nội, ngài Chủ tịch đã có buổi gặp mặt với các nhân viên của Văn phòng ADDA, hai bên đã thông báo tình hình thực hiện dự án tại Việt Nam và hoạt động của ADDA tại Đan Mạch. Sau đó, ông Søren đã đến thăm nhóm nông dân sở thích tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nằm trong dự án "Tăng cường năng lực các nhóm nông dân cùng sở thích dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình". Trong buổi trò chuyện này, ông Søren đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nhóm nông dân của mình và phong trào hợp tác của nông dân tại Đan Mạch trước đây. Ông cũng định hướng các nguyên tắc hoạt động nhóm bền vững, bao gồm tự chủ, tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi.

soren
Søren (áo xanh) đến thăm một thành viên của nhóm nông dân sở thích (chăn nuôi gà) tại tỉnh Hòa Bình

Ngài Chủ tịch đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 đánh giá kết quả 10 năm hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Ban Điều Phối Viện Trợ Nhân Dân (PACCOM) tổ chức trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 11 năm 2013.

Để kết thúc chuyến công tác của mình, ông Søren đã có buổi họp với Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cương, để bàn về cơ hội hợp tác trong tương lai. Hai bên đã thông nhất sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ về sự hợp tác đối tác trong việc xây dựng và thực hiện dự án của ADDA giai đoạn 2015-2020.

soren2
Buổi họp giữa đại diện ADDA và Hội Nông dân Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (người đeo cà-vạt đỏ) đứng cạnh ông Søren Thorndal Jørgensen, Chủ tịch ADDA, và ông Kenneth Hans Otto Høegh, Trưởng đại diện Văn phòng ADDA tại Việt Nam