Cấp mới giấy phép hoạt động của Văn phòng Đại diện ADDA tại Việt Nam

Ngày 01 tháng 10 năm 2013, ADDA đã nhận được gia hạn Giấy Đăng ký Văn phòng Đại diện tại Việt Nam (Giấy phép hoạt động) với mục tiêu thực hiện các chương trình/ dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Giấy phép hoạt động được cấp lần đầu tiên vào năm 2006 và có giá trị đến năm 2010. Lễ cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện ADDA và ký Biên bản ghi nhớ đã diễn ra tại trụ sở của Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM), thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, với ông Đôn Tuấn Phong, nguyên Chủ tịch PACCOM, Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác Quốc tế về Tổ chức phi chính phủ quốc tế (COMINGO).

Đại diện của PACCOM, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban, bày tỏ sự cám ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, đóng góp của ADDA đối với sự phát triển của Việt Nam. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án đã được ADDA thực hiện cho đến nay. Ông Hùng khẳng định Ủy ban Công tác Quốc tế về Tổ chức phi chính phủ quốc tế (COMINGO) sẽ làm hết sức mình và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế thực hiện các dự án tại Việt Nam. Sự hỗ trợ này từ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ mở thêm cho ADDA các hoạt động phát triển tại Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho dân nghèo ở các vùng nông thôn.

image001

Ông Kenneth Høegh nhận Giấy phép hoạt động của Văn phòng ADDA tại Việt Nam từ ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM)