Tư vấn Pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại Miền Bắc Việt Nam

Dự án “Tư vấn Pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại Miền Bắc Việt Nam” (“Dự án”) được thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-HLGVN ngày 9 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Hội LGVN (“Hội LGVN”).

Thời gian triển khai: 01/08/2015 – 31/07/2018

Vùng dự án: Tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Sơn La. 

Ngân sách: 4.999.480 Cu-ron Đan Mạch

Nhà tài trợ: Quỹ xã hội dân sự phát triển (CISU)

Đối tác: Hội Luật gia Việt Nam

Mục tiêu phát triển của Dự án là Tăng cường năng lực pháp luật nhằm hướng tới bảo đảm  công bằng về quyền và lợi ích hợp pháp trong việc ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh giữa người dân vùng dân tộc thiểu số tại Miền Bắc Việt Nam.

Mục tiêu trước mắt của Dự án là:
1. Nông dân nghèo người dân tộc thiểu số tại các huyện dự án của tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai sẽ nhận được hỗ trợ từ các cơ quan chức năng trong việc thỏa thuận với các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng SXKD và khi xảy ra  mâu thuẫn, tranh chấp.
2. Các điển hình/ hình mẫu các hợp đồng công bằng về các loại hàng hóa khác nhau sẽ được phát triển giữa các nhóm nông dân và các doanh nghiệp mà trong đó hai bên hiểu trách nhiệm của nhau và cùng đạt được lợi ích chung.
3.  Tiềm lực của Hội luật gia Việt Nam và các trung tâm TVPL trực thuộc như những nhà hòa giải tin cậy sẽ được thừa nhận bởi các nông lâm sản và các nhà hoạch định chính sách cấp tỉnh và cấp quốc gia.