Dự án Nâng cao năng lực các nhóm nông dân sở thích dân tộc ít người tại tỉnh Nghệ An và Hòa Bình

Thời gian triển khai: Tháng 1/2013 – Tháng 6/2015

Vùng dự án: Tỉnh Hòa Bình và Nghệ An

Ngân sách: 4.994.507 DKK

Nhà tài trợ: Quỹ xã hội dân sự phát triển (CISU)

Đối tác: Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình (HBFU) và Nghệ An (NAFU)

Điều phối viên: Arafa Khatib

Cơ sở và nhóm đối tượng

Các nhóm nông dân của dự án này đã từng tham gia dự án Sông Đà của ADDA và được tập huấn về trồng ngô hoặc rau. Kết quả thu được khá tốt với năng suất ngô cao hơn khoảng 40% và thu nhập của người nông dân được tăng đáng kể. Tiếp theo đó, một số nông dân đã quyết định làm việc cùng nhau trong các nhóm và sản xuất một loại nông sản chung.

Cơ sở của dự án này là hỗ trợ việc hình thành các tổ hợp tác đang diễn ra, trong đó các nhóm nông dân này sẽ là những tổ hợp tác đầu tiên. Động thái này sẽ khiến bản thân người nông dân và cộng đồng được nâng cao năng lực, đồng thời cải thiện vị thế của dân tộc ít người tại Việt Nam.

Nhóm mục tiêu của 2 tỉnh phía Bắc Việt Nam chủ yếu là các nông dân nghèo từ các dân tộc ít người: Mường, Thái, Tày, Dao và Chứt. Dự án bao gồm 220 nhóm nông dân (khoảng 5.500 người). Nhóm mục tiêu thứ hai là đối tác của ADDA, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Nghệ An, các đơn vị sẽ được nâng cao năng lực để có thể giúp đỡ hiệu quả hơn các nông dân dân tộc ít người cài thiện đời sống của mình.

Mục tiêu và phương pháp

Mục tiêu chung của dự án là dân tộc ít người ở phía Bắc Việt Nam nâng cao sinh kế nhờ tổ chức cộng đồng hiệu quả hơn. Ba hợp phần của dự án đóng góp vào mục tiêu chung này là:

  • Dự án giúp 220 nhóm nông dân thành lập các tổ hợp tác theo đúng quy định của Nghị định số 151 hay Luật Hợp tác xã. Việc này được thực hiện thông qua hình thức tập huấn về các khía cạnh pháp luật có liên quan và các kỹ năng quản lý tổ chức. Khi đã là thành viên của tổ hợp tác, nông dân tăng khả năng có thu nhập cao hơn và điều kiện sống tốt hơn.
  • Bên cạnh việc tăng cường sinh kế của nông dân, 220 nhóm nông dân này cũng được tập huấn về các kỹ thuật nông nghiệp cải tiến, tiến hành phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và xin vay vốn dựa trên tình hình sản xuất nông nghiệp cụ thể của họ.
  • 80 trong số 220 nhóm nông dân sẽ có cơ hội xây dựng một dự án phát triển cộng đồng nhỏ trong làng, bản của mình. Những dự án phát triển này có thể là hệ thống nước sinh hoạt, đường nông thôn lát đá hoặc kênh nước tưới tiêu cho ruộng đồng. Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho địa phương, các dự án này cũng sẽ củng cố năng lực của nhóm khi triển khai các dự án và cho phép họ đóng vai trò tích cực trong sự phát triển của cộng đồng

Hai tổ chức đối tác, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Nghệ An, sẽ cùng với các nhóm nông dân cố gắng tác động đến các nhà hoạch định chính sách địa phương và quốc gia liên quan tới khu vực nông thôn và quyền lợi của dân tộc ít người.