Dự án Tư vấn pháp luật cho người dân nông thôn

Thời gian triển khai: Tháng 01/2008 – Tháng 12/2010

Vùng dự án: Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai

Ngân sách: USD 800,000

Nhà tài trợ: Danida

Đối tác: Hội Luật gia Việt Nam

Kết quả Dự án

Mục tiêu trước mắt của dự án là nhận thức và kiến thức về pháp luật, về các quyền và cơ hội trước pháp luật của các nhóm người dân địa phương được nâng cao, đặc biệt trong cộng đồng dân tộc ít người ở nông thôn các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu. Tập trung chủ yếu vào khả năng sử dụng đất, quyền sử dụng đất và sở hữu đất để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân nghèo tại các vùng núi cao. Để nhóm dân cư mục tiêu của dự án có thể tận dụng tối đa quyền và cơ hội pháp luật của mình, bước đầu tiên cần thực hiện là giúp họ nhận thức được những quyền và cơ hội đó. Trong trường hợp này, cơ hội không chỉ đối với cá nhân mà còn thay mặt cho cộng đồng làng, bản. Theo đó, dự án hỗ trợ các tác động đến quá trình quy hoạch phát triển của địa phương. Xét trên phương diện cá nhân, các quyền và cơ hội luật pháp được đặc biệt nhấn mạnh có liên quan đến hành chính nhà đất.

Dự án đã mở 3 trung tâm hỗ trợ pháp luật và đang tiến hành 450 buổi tư vấn pháp luật lưu động để tư vấn miễn phí cho 43.500 người dân nghèo, gặp nhiều khó khăn. Nắm được vai trò quan trọng của các trưởng bản đối với cộng đồng, dự án đã tổ chức 39 lớp tập huấn cho 2.001 trưởng bản trong 3 năm triển khai dự án. Dự án cũng hỗ trợ người dân địa phương và các nhóm nông dân sẵn có được trao đổi với cơ quan chức năng tại cơ sở. 268 buổi gọp với 12.283 lượt người tham gia đã được tổ chức để thảo luận về các kế hoạch phát triển địa phương hiện có, an ninh quốc phòng đang diễn ra và những thành tựu kinh tế-xã hội vừa đạt được tại 3 tỉnh dự án. Ngoài ra, các thông tin pháp luật được cập nhật cũng được cung cấp cho người daan có nhu cầu tại các tỉnh mục tiêu thông qua 48.500 cuốn sổ tay pháp luật.

Vai trò và mức độ tham gia của ADDA vào Dự án

ADDA đóng vai trò quản lý chính và dự án được phối hợp thực hiện cùng Hội Luật gia Việt Nam. ADDA tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra và quản lý tài chính.