Dự án Phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở phía Bắc Việt Nam 

Thời gian triển khai: Tháng 9/2005 – Tháng 3/2010

Vùng dự án: 6 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngân sách: USD 1,900,000

Nhà tài trợ: Danida

Đối tác: Hội Nông dân Việt Nam

Kết quả Dự án

Dự án nhằm hướng dẫn người dân phương pháp phối hợp, thảo luận và chia kẻ ý kiến thông qua các bài tập tập huấn mang tính hệ thống. Sau đó, người dân được khuyến khích thành lập các nhóm phát triển cộng đồng, khởi xướng các hoạt động mới dựa theo nhu cầu của cộng đồng. Các nhóm này cũng được trông đợi sẽ trao đổi các nhu cầu của cộng đồng với cơ quan chức năng địa phương và hỗ trợ các thành viên của nhóm trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và marketing cho sản phẩm của mình. Mục tiêu của dự án là tập huấn cho 18.000 nông dân thông qua phương pháp tiếp cận của lớp huấn luyện nông dân (FFS), trong đó 12.000 đã từng được tập huấn. Một nửa trong số này đã từng được tập huấn trong các lớp FFS phát triển cộng đồng/ chăn nuôi và còn lại thuộc các lớp FFS phát triển cộng đồng/ trồng trọt. Ngoài những lớp tập huấn trực tiếp cho 18.000 nông dân, những người dân còn lại trong khu vực dự án được tham gia các buổi họp làng, xóm và tiếp cận với các hoạt động khuyến nông nâng cao liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc nhỏ và tiêm vắc-xin cho lợn, gà.

Các chủ đề được thảo luận trong các buổi họp xóm, làng rất đa dạng, nhưng thường tập trung vào marketing và các cơ hội kinh doanh. Sau khi nhóm đã hoạt động thuần thục hơn, nhóm sẽ thảo luận nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến phát triển cộng đồng, như sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ em, các công trình cộng đồng như trường học, đường đi, giếng nước..., luật hoặc quy định mới, hệ thống tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, quản lý rừng.

Vai trò và mức độ tham gia của ADDA vào Dự án

ADDA đóng vai trò quản lý chính và dự án được phối hợp thực hiện cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh dự án, Hội Nông dân Việt Nam và Tổ chức khuyến lâm Đan Mạch. ADDA tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra và quản lý tài chính.