Hình ảnh dự án CFP

Hình ảnh lễ ký kết tại Lào Cai

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer