Thỏa thuận hợp tác giữa VOAA và ADDA Đan Mạch

Việc hợp tác giữa VOAA với ADDA Đan Mạch và các PGS địa phương sẽ giúp nông dân quy mô nhỏ đẩy mạnh phát triển, nâng cao hiệu quả sinh kế.

 

                       Chủ tịch VOAA Hà Phúc Mịch ký kết, hợp tác với ADDA Đan Mạch

Trong khuôn khổ Hội thảo Khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam” - ESUP diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 16/4, Hiệp Hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) đã thực hiện ký kết, hợp tác với ADDA Đan Mạch và các PGS (PGS Việt Nam, Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam).

Tại Hội thảo, các PGS thống nhất hợp tác và thực hiện nghiêm các điều khoản đã được nêu ra.

Dự án ESUP được triển khai và thực hiện trong 3 năm (2022 - 2024) với mong muốn nông dân hữu cơ quy mô nhỏ được tăng cường thông qua tổ chức, được nâng cao thị phần nông nghiệp và năng lực vận động chính sách.

Ông Soren Thorndal Jorgensen, Chủ tịch ADDA Đan Mạch cho biết, dự án phấn đấu đến trước ngày 31/12/2024 có 6 địa phương ở Việt Nam được thống nhất thành mạng lưới PGS hữu cơ quốc gia. Các thành viên của mạng lưới PGS hữu cơ quốc gia mở rộng hoạt động kinh doanh nông nghiệp của họ để tiếp cận thị trường nhiều hơn.

“Chúng tôi, cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến trước ngày 30/11/2024, mạng lưới PGS hữu cơ quốc quốc gia được công nhận và đang được hỗ trợ thông qua các chính sách cụ thể của địa phương và quốc gia”, ông Soren mong muốn.

                                                                                                                                                                                                                                           Mai Chiến