Giàu lên nhờ Bí xanh

Giàu lên nhờ Bí xanh Cánh đồng thôn An Ninh, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình với 8/15ha được trồng bí xanh.Niềm vui đọng lại trên gương mặt những người nông dân đó