Hưởng ứng ngày nông nghiệp hữu cơ Châu Á

Ngày 16/9/2017, tại Khách sạn Đông Á Plaza (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái


Legal Assistance to Contract Farming in the Northern Vietnam

Legal Assistance to Contract Farming in the Northern Vietnam
  • In the framework of the project “Legal Assistance to Contract Farming in the Northern Vietnam”, Vietnam Lawyers Association cooperated with Lai Chau Lawyers Association to organize training course for